Geskiedenis

CVO Skool Dankbaar het op 15 Januarie 1992 sy deure geopen met 27 leerlinge.  Mnr Willie Kotzé was die eerste skoolhoof.

Huidiglik is daar 79 leerlinge in die skool van Gr.1 tot 12. Wanneer vanjaar se matrieks die skool verlaat, het 104 leerlinge al matriek by ons geskryf.

Sedert skoolstigting tot vandag was 482 leerlinge al hier op skool.  Ons het al 2 leerlinge opgelewer wat 6 onderskeidings behaal het, nl. Christine Botha in 2004 en Alida Wink in 2005.  Drie matrikulante was al die toppresteerders in die BCVO bedeling, naamlik Dalena Steyn in 1998, Christine Botha in 2004 en Alida Wink in 2005.

Ons leerlinge presteer uitstekend na matriek. Van hierdie prestasiese sluit in:

 • Hananja Steyn was in 2008 die beste eerstejaarstudent in bourekenkunde in SA.
 • Schalk Strauss (1998) – predikant in die APK.
 • Joseph Steyn (2000) – predikant in die Hervormde Kerk. (Was in sy eerste jaar die beste student aan die teologie fakultiet.)
 • Adi Schlebusch (2007) – besig met sy teologiese studies.
 • Dalena Steyn (1998) -  het twee grade tegelyk aan die UOVS studeer, nl. Argitektuur en BA. (Was die beste eerstejaarstudent in argitektuur en ook beste presteerder in argitektuur vir al vyf jaar van studie.)
 • Christine Botha (2004) – verwerf B.Com aan ‘n Australiese universiteit.
 • Jan-Karel Bosch (1998) – lid van die Britse weermag wat in Irak diens doen.
 • Jeanne-Marie de Villiers (2004) – LLB en “article” tans by Naudes.
 • Maritza de Villiers (2005) – onderwyseres op Dewetsdorp.
 • Frederick Strauss (2003) – onderwyser by Willem Postma.
 • Abraham Landman (2003) – besig met MA in lanbou-ekonomie.
 • Alida Wink (2005) – besig met PhD in astro-fisika. (Het verskeie akademiese prestasies op die UV behaal waaronder die beste student aan die fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe.)

Indien u (of u kind) ‘n oud-leerling van ons skool was en u prestasies nie hierbo genoem word nie of nie meer korrek is nie, laat weet ons gerus by admin@cvodankbaar.co.za.