Vulture skrootmetaal

Deur u skrootmetaal aan Vulture skrootmetaal te verkoop of kliënte vir hul te werf, kan u meehelp daartoe dat ons skool ook finansieële voordeel daaruit trek.

Maak asseblief seker dat u of die kliënt wat u werf dit net duidelik maak dat dit ‘n CVO Dankbaar verwysing is.