Skoolwapen

Vorm van die wapen

Die vorm van die wapen is ‘n wapenskild, simbolies van ons stryd in die wêreld. Die skild verteenwoordig Die Woord as skild.

Die skilddeling is ‘n drieledige deling. Dit verteenwoordig die Drie-Eenheid van God asook die eenheid van leerling,onderwyser en ouer.

Kleur

Tradisionele kleure uit ons geskiedenis en die Protestantisme is gebruik naamlik oranje, blanje en blou.

Oranje simboliseer waarheid en die vlam van die Heilige Gees.

Blanje (Wit) simboliseer getrouheid.

Blou simboliseer heraldies suiwerheid, maar is ook simbolies van hoër ideale en genade.

Die groen wat ook gebruik word, simboliseer hoop , groei en nuwe lewe.

Simbole

Die kruithoring verwys na ons geskiedenis sowel as ons gereedheid tot tot stryd in geloof vanuit ons kennis vanuit die Woord van God (die Bybel).

Die boom stel aardse en geestelike groei vanuit die Woord van God voor. Soos die boom sy energie vanuit die grond waarin hy geanker is put, so put ons ons energie uit die Woord en ons geloof. Die boom groei na bo en simboliseer ons strewe na hoër.

Leuse

Die leuse Geloof Werk Kennis vorm ‘n eenheid met die simbole, kleur en die driedeling van wapen.