Aansoek om toelating

Aansoek om toelating behels:

  • Voltooining van die nodige aansoekvorm. (Beskikbaar by kantoor of admin@cvodankbaar.co.za)
  • ‘n Onderhoud met die beheerliggaam (SOR).

Dokumente van elke kind wat u aansoek moet vergesel:

  • Rapporte van vorige kwartale.
  • Afskrif van Identiteitsdokument.
  • 2 ID fotos

Skoolgelde:

Skakel die kantoor (051-4511334) of  stuur  ‘n e-pos aan admin@cvodankbaar.co.za vir meer inligting.