Akademie

Die volgende vakke word vanaf standerd 5 – 10 aangebied:

Bybelonderrig (BYBEL)
Christelike Lewensorïentering (CLO)
Volksgeskiedenis (VOLKSG)
Lewenswetenskap (LW)
Kuns en Kultuur (K&K)
Afrikaans (AFR)
Engels (ENG)
Wiskunde (WIS)
Wiskundige Geletterdheid (WG)
Tegnologie (TEG)
Rekenaartegnologie (RTT)
Fisiese Wetenskap (FISWET)
Natuurwetenskap (NW)
Besigheidstudies (BS)
Ekonomiese- en Bestuurswetenskap (EBW)
Rekeningkunde (REK)
Gasvryheidstudies (GVS)

Verpligte vakke (St. 5 – 10):

AFR; ENG; CLO; VOLKSG; BYBEL.

Vakkeuses (St. 5 – 7)

WIS; NW; EBW; TEG; K&K

Vakkeuses (St. 8 – 10)

WIS / WG

BS / FISWET

LW / RTT

REK / GVS