Sport

Die volgende sportaktiwiteite word deur die skool aangebied:

Atletiek

Rugby

Netbal

Tennis

Krieket

Talle van ons leerlinge kry ook privaat afrigting in gimnastiek, karate, fietsry ens.